Cod. Nom Caractéristiques CAS
TC10310OO

ACIDE ACÉTIQUE

1 g/l ml 250 64-19-7
TC20305OO

ACIDE ACÉTIQUE

0,5 g/l ml 250 64-19-7
TC40540OO

ACIDE ACÉTIQUE

3 g/l ml 250 64-19-7
TC21626OO

ACIDE SORBIQUE

200 mg/l ml 250 110-44-1
TC75118OO

ACIDE TANNIQUE

5 g./l ml 250 1401-55-4
TC43701OO

ACIDE TARTRIQUE

10 g/l ml 250 87-69-4
TC45510OO

ALCOOL ÉTHYLIQUE 10°

pour contrôle degré alcoolique ml 250 64-17-5
TC45511OO

ALCOOL ÉTHYLIQUE 11°

pour contrôle degré alcoolique ml 250 64-17-5
TC45512OO

ALCOOL ÉTHYLIQUE 12°

pour contrôle degré alcoolique ml 250 64-17-5
TC45513OO

ALCOOL ÉTHYLIQUE 13°

pour contrôle degré alcoolique ml 250 64-17-5
TC45508OO

ALCOOL ÉTHYLIQUE 8°

pour contrôle degré alcoolique ml 250 64-17-5
TC45509OO

ALCOOL ÉTHYLIQUE 9°

pour contrôle degré alcoolique ml 250 64-17-5
TC17050

ALUMINIUM

métal CF 20 laminé (100x20x0,5 mm) 7429-90-5
TC799ALPP

ALUMINIUM

1,000 g/l [AlCl3+HCl dil.] ml 500 7429-90-5
TC10150

ALUMINIUM

1,000 g/l [Al(NO3)3+HNO3 dil.] AMPOULE 7429-90-5
TC800NH4PP

AMMONIUM

1,000 g/l [NH4Cl+H2SO4 dil.] ml 500
TC800SOPP

ANHYDRIDE SULFUREUSE

solut. 100 mg/l [Na2S2O5+H2O] ml 500
TC10160

ANTIMOINE

1,000 g/l [SbCl3+HCl dil.] AMPOULE 7440-36-0
TC10170

ARGENT

1,000 g/l [AgNO3+HNO3 dil.] AMPOULE
TC800AgPP

ARGENT

1,000 g/l [AgNO3+HNO3 dil.] ml 500
TC22301OO

ARGENT NITRATE

4,7912 g/l sol. ml 250
TC10180

ARSENIQUE

1,000 g/l [As2O3+NaOH dil.] AMPOULE 7440-38-2
TC800NHPP

AZOTE AMMONIACAL

1,000 g/l [NH4Cl+H2O] ml 500 12125-02-9
TC800NOPP

AZOTE NITREUX

1,000 g/l [NaNO2+H2O] ml 500 7632-00-0
TC800NO3PP

AZOTE NITRITE

1,000 g/l [KNO3+H2O] ml 500 7757-79-1
TC10190

BARYUM

1,000 g/l [Ba(NO3)2+HNO3 dil.] AMPOULE 7440-39-3
TC799BAPP

BARYUM

1,000 g/l (BaCl2 + HCl dil.) ml 500 7440-39-3
TC47700OO

BARYUM CHLORURE

14,02 g/l ml 250 10326-27-9
TC10210

BISMUTH

1,000 g/l [Bi(NO3)3+HNO3 dil.] AMPOULE 7440-69-9
TC10230

BORE

1,000 g/l [K2B4O7+H2O] AMPOULE 7440-42-8
TC799B0PP

BORE

1,000 g/l [H3BO3 + H2O] ml 500 7440-42-8
TC800CdPP

CADMIUM

1,000 g/l [Cd(NO3)2+HNO3 dil.] ml 500 7440-43-9
TC10250

CADMIUM

1,000 g/l [Cd(NO3)2+HNO3 dil.] AMPOULE 7440-43-9
TC10260

CALCIUM

1,000 g/l [Ca(NO3)2+HNO3 dil.] AMPOULE 7440-70-2
TC800CaPP

CALCIUM

1,000 g/l [CaCl2+HCl dil.] ml 500 tc800capp
TC803ClPP

CHLORURE ION

solut. 1,000 g/l [KCl+H2O] ml 500
TC10360

CHROME

Cr VI 1,000g/l [K2Cr2O7+HCl dil.] AMPOULE
TC800CrPP

CHROME

Cr VI 1,000g/l [K2Cr2O7+HCl dil.] ml 500
TC799CRPP

CHROME

Cr III 1,000g/l [CrCl3+HCl dil.] ml 500
TC799COPP

COBALT

1,000 g./L STANDARD ml 500 7440-48-4
TC810CODPP

COD

10,000 g/l [C8H5KO4+H2O] ml 500
TC801CODPP

COD

1,000 g/l [C8H5KO4+H2O] ml 500
TC91110OO

CONDUCTIBILITÉ solution

10 μS/cm ml 250
TC57512PP

CONDUCTIBILITÉ solution

10000 μS/cm STANDARD ml 500
TC90050OO

CONDUCTIBILITÉ solution

50 μS/cm ml 250
TC90055OO

CONDUCTIBILITÉ solution

5 μS/cm ml 250
TC90500PP

CONDUCTIBILITÉ solution

500 μS/cm ml 500
TC91000PP

CONDUCTIBILITÉ solution

1000 +/- 8 μS/cm à 25°C ml 500
TC91084PP

CONDUCTIBILITÉ solution

84 μS/cm à 25°C ml 500
TC91100OO

CONDUCTIBILITÉ solution

100 μS/cm ml 250
TC91125PP

CONDUCTIBILITÉ solution

25 mS/cm à 25°C ml 500
TC91001PP

CONDUCTIBILITÉ solution

100 mS/cm ml 500
TC91120PP

CONDUCTIBILITÉ solution

STANDARD 2000 μS/cm ml 500
TC91147PP

CONDUCTIBILITÉ solution

147 μS/cm ml 500
TC91150PP

CONDUCTIBILITÉ solution

50 mS/cm à 25°C ml 500
TC91212PP

CONDUCTIBILITÉ solution

12,88 mS/cm à 25°C ml 500
TC91213OO

CONDUCTIBILITÉ solution

1,30 μS/cm ml 250
TC91300OO

CONDUCTIBILITÉ solution

3000 μS/cm ml 250
TC91414PP

CONDUCTIBILITÉ solution

1,41 mS/cm à 25°C ml 500
TC91500PP

CONDUCTIBILITÉ solution

5000 μS/cm ml 500
TC91111PP

CONDUCTIBILITÉ solution

111.800 μS/cm ml 500
TC10540

CUIVRE

1,000 g/l [ Cu(NO3)2+HNO3 dil. ] AMPOULE 7440-50-8
TC799CUPP

CUIVRE

1,000 g/l [ CuCl2+HCl dil. ] ml 500 7440-50-8
TC71510OO

CUIVRE

1mg/l [ Cu(NO3)2+HNO3 dil. ] ml 250 7440-50-8
TC800CU1OO

CUIVRE

100 mg/l [Cu(NO3)2+HNO3 dil.] ml 250 7440-50-8
TC801FeOO

FER

2 mg/l ml 250 7439-89-6
TC802FeOO

FER

4 mg/l ml 250 7439-89-6
TC803FeOO

FER

6 mg/l ml 250 7439-89-6
TC850FeOO

FER

50 mg/l ml 250 7439-89-6
TC10370

FER

1,000 g/l [Fe(NO3)3+HNO3 dil.] AMPOULE 7439-89-6
TC800FePP

FER

1,000 g/l [FeCl3+HCl dil.] ml 500 7439-89-6
TC54611PP

FER SULFATE II

556 mg en acide chlorhydrique ml 500
TC54150PP

FER SULFATE III

150 mg en acide chlorhydrique ml 500
TC800F0NN

FLUORURE ION

solut. 1,000 g/l ml 100
TC99152OO

GLUCOSE + FRUCTOSE

10 g/l + 10 g/l ml 250
TC800LaPP

LANTHANE

1,000 g/l [La(NO3)3] +HNO3 dil. |ml 500 7439-91-0
TC812LIOO

LITHIUM

0,02 mg/l ml 250 7439-93-2
TC811LIOO

LITHIUM

0,10 mg/l ml 250 7439-93-2
TC10400

LITHIUM

1,000 g/l [ LiNO3+HNO3 dil. ] AMPOULE 7439-93-2
TC800LiPP

LITHIUM

1,000 g/l [ LiNO3+HNO3 dil. ] ml 500 7439-93-2
TC54272-L

MAGNÉSIUM

BANDE g. 25 7439-95-4
TC800MgPP

MAGNÉSIUM

1,000 g/l [ MgCl2+HCl dil. ] ml 500 7439-95-4
TC10410

MAGNÉSIUM

1,000 g/l [ MgCl2+HCl dil. ] AMPOULE 7439-95-4
TC10420

MANGANÈSE

1,000 g/l [ MnCl2+HCl dil. ] AMPOULE 7439-96-5
TC800MnPP

MANGANÈSE

1g/l [ MnCl2+HCl dil. ] ml 500 7439-96-5
TC800HgPP

MERCURE

1,000 g/l [ HgCl2+HCl dil. ] ml 500 7439-97-6
TC10450

MERCURE

1,000 g/l [ Hg(NO3)2+HNO3 dil. ] AMPOULE 7439-97-6
TC800MoPP

MOLYBDÈNE

1,000 g/l [ (NH4)6Mo7O24+NH4OH ] ml 500 7439-98-7
TC10480

NICKEL

1,000 g/l [ Ni(NO3)2+HNO3 dil. ] AMPOULE 7440-02-0
TC799NIPP

NICKEL

1,000 g/l [ NiCl2+HCl dil. ] ml 500 7440-02-0
TC800NAPP

NITRATES

1,000 g/l [KNO3+H2O] ml 500 7757-79-1
TC800N01PP

NITRITES

1,000 g/l [NaNO2+H2O] ml 500 7632-00-0
TC800AuPP

OR

1,000 g/l [HAuCl4+HCl dil.] ml 500
TC800P01PP

PHOSPHATE

1,000 g/l [KH2PO4+H2O] ml 500
TC800PbPP

PLOMB

1,000 g/l [ Pb(NO3)2+HNO3 dil. ] ml 500 7439-92-1
TC10500

PLOMB

1,000 g/l [ Pb(NO3)2+HNO3 dil. ] AMPOULE 7439-92-1
TC799K0PP

POTASSIUM

1,000 g/l [ KCl+HCl dil. ] ml 500 7440-09-7
TC10520

POTASSIUM

1,000 g/l [ KNO3+HNO3 dil. ] AMPOULE 7440-09-7
TC800K1OO

POTASSIUM

25 mg/l ml 250 7440-09-7
TC800K4OO

POTASSIUM

100 mg/l ml 250 7440-09-7
TC69900OO

POTASSIUM FERRE+FERRICYANURE

5+5 g/l pour oenologie ml 250
TC89946PP

REDOX

468mV à 25°C ml 500
TC89925PP

REDOX

220 mV à 25°C (pH 7,0) ml 500
TC800SiPP

SILICIUM (Si)

1,000 g/l [ Na2O.SiO2+H2O ] ml 500 7440-21-3
TC10570

SODIUM

1,000 g/l [ NaNO3+HNO3 dil. ] AMPOULE 7440-23-5
TC799NaPP

SODIUM

1,000 g/l [ NaCl+HCl dil. ] ml 500 7440-23-5
TC89225PP

SOLUTION A DENSITÉ CONNUE

1,250 ml 500
TC86100PP

SOLUTION TAMPON

pH 11,00 +/- 0,05 à 20 °C ml 500
TC89195PP

SOLUTIONS A DENSITÉ CONNUE

0,950 ml 500
TC89245PP

SOLUTIONS A DENSITÉ CONNUE

1,450 ml 500
TC89235PP

SOLUTIONS A DENSITÉ CONNUE

1,350 ml 500
TC89240PP

SOLUTIONS A DENSITÉ CONNUE

1,400 ml 500
TC89185PP

SOLUTIONS A DENSITÉ CONNUE

0,850 ml 500
TC89190PP

SOLUTIONS A DENSITÉ CONNUE

0,900 ml 500
TC89210PP

SOLUTIONS A DENSITÉ CONNUE

1,100 ml 500
TC89215PP

SOLUTIONS A DENSITÉ CONNUE

1,150 ml 500
TC89200PP

SOLUTIONS A DENSITÉ CONNUE

1,050 ml 500
TC799SRPP

STRONTIUM

1,000 g/l (SrC12 + HC1 dil.) ml 500 7440-24-6
TC10600

STRONTIUM

1,000 g/l [ Sr(NO3)2+HNO3 dil. ] AMPOULE 7440-24-6
TC800SO4PP

SULFATE ION

solution 1,000 g./l ml 500 7757-82-6
TC800SePP

SÉLÉNIUM

1,000 g/l [ SeO2+HCl ] ml 500 7782-49-2
TC10550

SÉLÉNIUM

1,000 g/l [ SeO2+H2O ] AMPOULE 7782-49-2
TC10110

TAMPON solution pH

pH 11,00 +- 0,05 AMPOULE
TC10010

TAMPON solution pH

pH 1,00 +- 0,05 AMPOULE
TC10100

TAMPON solution pH

pH 10,00 +- 0,05 AMPOULE
TC10020

TAMPON solution pH

pH 2,00 +- 0,05 AMPOULE
TC10030

TAMPON solution pH

pH 3,00 +- 0,05 AMPOULE
TC10040

TAMPON solution pH

pH 4,00 +- 0,05 AMPOULE
TC10050

TAMPON solution pH

pH 5,00 +- 0,05 AMPOULE
TC10060

TAMPON solution pH

pH 6,00 +- 0,05 AMPOULE
TC85600PP

TAMPON solution pH

pH 6,00 +- 0,02 ml 500
TC10080

TAMPON solution pH

pH 8,00 +- 0,05 AMPOULE
TC10090

TAMPON solution pH

pH 9,00 +- 0,05 AMPOULE
TC85462PP

TAMPON solution pH

pH 4,62 +- 0,02 ml 500
TC10070

TAMPON solution pH

pH 7,00 +- 0,05 AMPOULE
TC10120

TAMPON solution pH

pH 12,00 +- 0,05 AMPOULE
TC85500PP

TAMPON solution pH

pH 5,00 +- 0,02 ml 500
TC10130

TAMPON solution pH

pH 13,00 +- 0,05 AMPOULE
TC85168PP

TAMPON solution pH

pH 1,68 +- 0,02 à 25°C ml 500
TC85300PP

TAMPON solution pH

pH 3,00 +- 0,02 ml 500
TC85320PP

TAMPON solution pH

pH 3,20 ml 500
TC85356PP

TAMPON solution pH

pH 3,56 +- 0,02 à 25°C ml 500
TC85400PP

TAMPON solution pH

pH 4,00 +/- 0,02 à 20°C ml 500
TC85400QQ

TAMPON solution pH

pH 4,00 +/- 0,02 à 20°C ml 1000
TC85100PP

TAMPON solution pH

pH 1,00 +- 0,02 ml 500
TC86700NN

TAMPON solution pH

pH 7,00 +- 0,02 à 25°C - JAUNE ml 500
TC85700PP

TAMPON solution pH

pH 7,00 +- 0,02 ml 500
TC86718TTBB

TAMPON solution pH

pH7,00+/- 0,02 à 20 °C BAG-IN-BOX LT 10
TC85800PP

TAMPON solution pH

pH 8,00 +- 0,02 ml 500
TC85200PP

TAMPON solution pH

pH 2,00 +- 0,02 ml 500
TC85900PP

TAMPON solution pH

pH 9,00 +/- 0,02 ml 500
TC86000PP

TAMPON solution pH

pH 10,00 +/- 0,02 ml 500
TC86000QQ

TAMPON solution pH

pH 10,00 +- 0,02 ml 1000
TC86200PP

TAMPON solution pH

pH 12,00 +/- 0,05 ml 500
TC85700QQ

TAMPON solution pH

pH 7,00 +/- 0,02 ml 1000
TC86500NN

TAMPON solution pH

pH 4,00 +- 0,02 à 25°C - ROUGE ml 100
TC86500VV

TAMPON solution pH

pH4,00+/-0,02 à 25°C ROUGE STANDARD L.25
TC86500PP

TAMPON solution pH

pH 4,00 +/- 0,02 à 25°C - ROUGE ml 500
TC86500QQ

TAMPON solution pH

pH 4,00 +/- 0,02 à 25°C - ROUGE ml 1000
TC86500SS

TAMPON solution pH

pH 4,00 +/- 0,02 à 25°C - ROUGE L.5
TC86300PP

TAMPON solution pH

pH 13,00 +- 0,05 ml 500
TC86518TTBB

TAMPON solution pH

pH 4,00 BAG-IN-BOX L.10
TC86900QQ

TAMPON solution pH

pH 10,01+- 0,02 à 25°C - BLEU ml 1000
TC86700PP

TAMPON solution pH

pH 7,00 +/- 0,02 à 25°C - JAUNE ml 500
TC86700QQ

TAMPON solution pH

pH 7,00 +/- 0,02 à 25°C - JAUNE ml 1000
TC86700SS

TAMPON solution pH

pH 7,00 +/- 0,02 à 25°C - JAUNE L.5
TC86700VV

TAMPON solution pH

pH 7,00 +/- 0,02 à 25°C - JAUNE L.25
TC86600PP

TAMPON solution pH

pH 6,86 +- 0,02 à25°C ml 500
TC86800PP

TAMPON solution pH

pH 9,18 +- 0,02 à 25°C ml 500
TC86800QQ

TAMPON solution pH

pH 9,18 +- 0,02 à 25°C ml 1000
TC86900PP

TAMPON solution pH

pH 10,01+- 0,02 à 25°C - BLEU ml 500
TC800TiPP

TITANE

1,000 g/l [Ti+HCl diL.] STD ml 500 7440-32-6
TC75201QQ

TOC solution

100 mg/l ml 1000
TC75211QQ

TOC solution

10 mg/l ml 1000
TC75214QQ

TOC solution

1000 mg/l ml 1000
TC75224QQ

TOC solution

10000 mg/l ml 1000
TC75205QQ

TOC solution

500 mg/l ml 1000
TC800W0PP

TUNGSTÈNE

1,000 g/l [Na2O4W+H2O] STD ml 500 7440-33-7
TC97400PP

TURBIDITÉ solution

4000 NTU formazine ml 500
TC10640

VANADIUM

1,000 g/l [ VOCl2+HCl diL. ] AMPOULE 7440-62-2
TC799V0PP

VANADIUM

1,000 g/l [ V2O5+H2SO4 diL. ] ml 500 7440-62-2
TC10650

ZINC

1,000 g/l [ Zn(NO3)2+HNO3 diL. ]AMPOULE 7440-66-6
TC800ZnPP

ZINC

1,000 g/l [ ZnCl2+HCl diL. ] ml 500 7440-66-6
TC800ZrPP

ZIRCONIUM

1,000 g/l [ZrOCl2+H2O] ml 500
TC90000PP

ZÉRO OXYGÈNE

solution ml 500
TC800SnPP

ÉTAIN

1,000 g/l [ Sn+HCl dil. ] ml 500 7440-31-5
TC10590

ÉTAIN

1,000 g/l [ Sn+HCl dil.] AMPOULE 7440-31-5

Demandez des renseignements sur "Norme ()"

Besoin d’aide ? Renseignez le formulaire pour nous contacter

Labware

Titolchimica propose non seulement des réactifs de laboratoire, mais aussi du matériel pour laboratoire d’analyses

Découvrez les produits
Informative

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, also for other purposes as specified in the cookie policy.
If you close this banner with a tick or click on "Decline", only technical cookies will be used. If you want to select the cookies to be installed, click on 'Customise'. If you prefer, you can consent to the use of all cookies, including cookies other than technical cookies, by clicking on "Accept all". You can change your choice at any time.